]]>

1 tháng 5, 2011

Đưa tiễn


chiều nay người ấy đi rồi
chiều nay thôi cũng rã rời mộng xưa
gọi người nghẹn giữa cơn mưa
nghe trong nức nở lời đưa tiễn lời
tôi về gọi mãi tôi ơi
gối chăn giờ cũng chìm hơi thở buồn
người đi từ dạo mù sương
chim non kêu tiếng đau thương giận hờn
gói tình trao nửa môi hôn
nửa kia thôi để vùi chôn cạnh lòng
có về gặp giữa hư không
mình chia nhau chút mênh mông ngậm ngùi

từ đây người ấy xa rồi
từ đây thôi chỉ mình tôi một mình.

trần thanh hương