]]>

29 tháng 10, 2009

Bên hồ


Gió đưa nức nở hồn lau sậy
hương thoảng về gieo vạn nỗi sầu
nghe vọng bên đời xôn xao ấy
tình yêu xưa cũ, chạnh lòng đau.

thanh hương phỏng dịch thơ Lamartine
Le lac

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire
Que les parfums légers de ton air embaumé
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire
Tout dise: ils ont aimé.

Lamartine