]]>

26 tháng 7, 2012

Ngoảnh lại nào hay chỉ gió đùa


Ngắm dậu tường vi dưới nắng mai
Nghe như đâu đó tiếng thở dài
Chút mùi hương cũ sao nhung nhớ
Người ở phương trời có nhạt phai?

Nhìn đóa hồng nghiêng trong nắng trưa
Xa xôi thương quá, mấy cho vừa
Nghe như có tiếng người bên cạnh
Ngoảnh lại nào hay chỉ gió đùa

Nhìn cổng nhà ai hoa tím lay
Hồn ai giông bão nổi lên đầy
Người ơi xa quá hồn thơ lạnh
Biết gửi về đâu chút mộng nầy?

Hoàng An