]]>

19 tháng 7, 2009

Chia xa


Dòng đời đi qua
Môi người âm ba
Ơi con sóng vỗ
Tình đành chia xa

Tim buồn nhịp đập
Xe đời lăn nhanh
nhớ mình hờ hững
nhớ người ăn năn

chân mềm đã mỏi
tay gầy cũng đau
chiều lên bước vội
sầu dâng dạt dào

có về phố nhỏ
ngắt dùm chiếc bông
hỏi người xưa cũ
tình còn hay không?

thanh hương