]]>

10 tháng 1, 2010

Cõi mơ


cõi thiên đường xa xôi
tôi muốn hỏi thăm người
khi nào ta bước tới
hay chỉ là mơ thôi

cõi thiên đường xanh xao
tan theo tháng năm nào
còn mình tôi đứng đợi
xuân đời đã hư hao

cõi thiên đường nơi mô
hạt cát nhỏ dại khờ
bay hoài trong nỗi nhớ
ngậm ngùi níu hư vô.

thanh hương