]]>

6 tháng 9, 2009

Ừ thôi


Ừ thôi em bỏ đường dài
bỏ trưa mộng ảo bỏ ngày bơ vơ
bỏ hồn nhiên bỏ ngây thơ
bỏ ai ngồi với cơn mơ ngậm ngùi
em đi chia nửa môi cười
chia trăm bến lạ đợi người ghé chân
chia sông xa với cây gần
chia ai một chút tình thân hững hờ
ừ thôi em bỏ ai chờ
ngẩn ngơ đứng lại cuối bờ mộng xưa
khi về lạnh giữa đêm mưa
ừ thôi em bỏ câu thưa tiếng chào
mai nầy trong cõi hư hao
người ơi còn chút ơn nào tặng nhau?

thanh hương