]]>

4 tháng 2, 2013

tiếng gọi

hôm xưa người đi trời nắng hay mưa
hôm xưa người đi hình như giao mùa
lá có rụng vàng hay vừa chớm đỏ
cây có âm thầm mỏi nhánh tay đưa

hôm xưa người đi lòng vấn vương chi
hôm xưa người đi có nhớ nhung gì
áo trắng qua cầu bao lần ngoảnh lại
tóc rối mây chiều thương nhớ lên mi

hôm nay người về đò có sang sông
hôm nay người về trời xanh hay hồng
lối cũ năm nào có còn áo lụa
thấp thoáng bên trời trong nắng mênh mông

hôm nay người về mắt hết chờ mong
hôm nay người về tàn phai hương lòng
tìm bóng ai chừ chỉ còn tiếng gọi
của tháng năm nào xa hút hư không

hôm nay người về trăng có tròn hơn
hôm xưa người đi trăng chắc dỗi hờn
hôm nay người về chỉ còn bến lạ
sông đã quên đò, người có quên… không?

trần thanh hương