]]>

11 tháng 9, 2013

buồn không

người về nơi đó buồn không
mây năm xưa có mênh mông cuối trời
mình cho nhau được mấy đời
mà sao sau trước chỉ lời đắng cay
chừ mùa hoa đã tàn phai
chừ em xưa đã quên cài nụ bông
chừ em xưa má thôi hồng
từ khi tay dắt tay bồng tay mang
dặn lòng lá vẫn còn xanh
sầu ai rụng sớm nhưng cành còn vương
dặn lòng tình mỏng như sương
người đi trăm hướng lời thương vẫn chờ
giọt buồn nhỏ xuống câu thơ
lệ buồn nhỏ xuống hững hờ ướt tay
mai về lạnh buốt bờ vai
son môi nhạt dấu giầy ai bước thầm
mai về quên chuyện trăm năm
quên cơn mơ buổi trăng rằm đã xa
người về ngõ cũ vàng hoa
mà nghe hiu hắt vàng tà áo xưa
người về ngõ cũ chiều mưa
mà nghe ray rứt mưa thưa nhạt nhòa
ngậm ngùi tìm bóng ngày qua
người về đâu có xót xa nhớ người.

trần thanh hương