]]>

1 tháng 5, 2009

Cũng đành


Trên môi người những âm ba
tôi nghe như tiếng xót xa thở dài
cũng đành tình đã chia hai
như trăm con nước đổi thay chập chùng
đưa tình về cõi mông lung
đưa người về với nhớ nhung ngậm ngùi
không gian đau xé môi cười
tôi chia tôi nửa ngọt bùi thuở xưa
một mình đứng ngẩn trong mưa
nghe như có chút hương thừa quẩn quanh.

thanh hương