]]>

24 tháng 6, 2010

Như con suối


Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Bấy nhiêu dòng máu đục ngầu nổi đau
Nhưng lòng vẫn nhớ thương nhau
Như con suối trắng quyện lau lách buồn

Và trong vườn nguyệt mù sương
Mỗi ngày ước một thiên đường nơi xa
Suối ru giấc ngủ thật thà
Nhìn trăng, mơ tưởng người ta là mình

Mặt trời xanh cõi u minh
Ơi em, đôi mắt mời thinh không về.

thanh hương phỏng dịch thơ J. Prévert


Le ruisseau

Beaucoup d'eau a passé sous le pont
et puis aussi énormément de sang
mais au pied de l'amour
coule un grand ruisseau blanc
et dans les jardins de la lune
où tous les jours c'est ta fête
ce ruisseau chante en dormant
et cette lune c'est ma tête
où tourne un grand soleil bleu
et ce soleil c'est tes yeux.

Jacques Prévert