]]>

30 tháng 3, 2009

Mẹ ơi con nhớ


Mẹ ơi hồn con đau đớn
cớ gì con mất niềm tin?
Mẹ ơi tim con đau xót
ngày vui xưa biết đâu tìm !

Bao lần dưới chân Thánh giá
lặng nhìn Mẹ, đấng từ bi
mong sao đời êm ấm mãi
ngờ đâu đổi gió, thay mùa

Chiều nay con về chốn cũ
quỳ bên chân Mẹ thân yêu
đường xưa mịt mù mây phủ
Mẹ ơi con nhớ rất nhiều

Van xin Mẹ hiền tha thứ
đừng rời xa đứa con hư
dù đam mê đời ngăn lối
vòng tay Mẹ vẫn nhân từ.

thanh hương

15 tháng 3, 2009

Mai về bên ấy

Mai có về bên ấy
khung đời gãy nhịp xưa
sông đời quên lối hẹn
tay đời thôi tiễn đưa

Mai có về bên ấy
lòng thầm nhớ khôn nguôi
ai tìm ai quên lối
dòng đời vẫn ngược xuôi

Đường đi chừ hoang lạnh
mây tím ngập trong hồn
sương xám đầy trong mắt
chiều ơi! buồn mênh mông

Chuông giờ ai điểm tiếng
lặng lẽ lời kinh thưa
nến soi đời tận hiến
lời yêu nói bỗng thừa

Mai có về bên ấy
đàn đành lỡ giọng đưa
môi đành quên khúc hát
đời đành lỡ nhịp xưa.
thanh hương