]]>

3 tháng 12, 2020

Mùa xưa

mùa hoa rồi cũng đi qua
người xưa rồi cũng phôi pha bóng hình
về nghe cây lá trở mình
mùa xanh xao gọi giữa thinh không buồn
có đi đến cuối con đường
cũng không tìm thấy yêu thương đợi chờ
có làm thêm triệu câu thơ
cũng không tìm được một tờ thư xưa
người rời cố quận chiều mưa
trăm năm gió núi có vừa tiếng sông
áo xanh xưa đã thay hồng
tình thơ xưa đã thay dòng đợi mong
đi qua đời nhớ gì không
niềm đau nào cũng mênh mông bẽ bàng
ừ thì sương khói đã tan
tìm nhau chi cũng ngỡ ngàng mà thôi
mai về hỏi áng mây trôi
nghìn năm sau nữa mây trời còn bay
người về cố quận chiều nay
hồn nghiêng trên những tháng ngày thuở xưa
mai về nghe gió nghe mưa
nghe trong câu hát buồn xưa lại về.

trần thanh hương
(Đặc san Gia Long Nam Cali. "Thoáng Hương Xưa - 2019)