]]>

30 tháng 3, 2009

Mẹ ơi con nhớ


Mẹ ơi hồn con đau đớn
cớ gì con mất niềm tin?
Mẹ ơi tim con đau xót
ngày vui xưa biết đâu tìm !

Bao lần dưới chân Thánh giá
lặng nhìn Mẹ, đấng từ bi
mong sao đời êm ấm mãi
ngờ đâu đổi gió, thay mùa

Chiều nay con về chốn cũ
quỳ bên chân Mẹ thân yêu
đường xưa mịt mù mây phủ
Mẹ ơi con nhớ rất nhiều

Van xin Mẹ hiền tha thứ
đừng rời xa đứa con hư
dù đam mê đời ngăn lối
vòng tay Mẹ vẫn nhân từ.

thanh hương